Žilinský ꟼunk – Registrácia

Vážení súťažiaci a súťažiace!

Predkladaný formulár slúži výlučne na registráciu do turnaja „Žilinský Punk II.“ v HEMA, ktorý sa uskutoční 4. mája 2024, v Telocvični pri základnej škole Oravská cesta 11, Žilina. Čestne prehlasujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom turnaja a nebudú zneužité.