obr
Rastislav Brièkovský
 • Meno a priezvisko:
 • ing.Mário Sapieta

 • Pozícia/špecializácia v cechu:
 • Veliteľ

 • Ovladá boj so zbraňou:
 • Jedenapolručný meč
  , Jednoručný meč, Jednoručný meč a pästný štít
  , Jednoručný meč a štít,
  , Halapartňa / kopija ,Palica
  obr