Registrácia

Vážení súťažiaci a súťažiace!

Predkladaný formulár slúži výlučne na registráciu do turnaja „Žilinský Kumšt III“ v HEMA, ktorý sa uskutoční 25. júla 2020, v Športovej hale ŽSK, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina. Čestne prehlasujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom turnaja a nebudú zneužité.

Dear competitor,

The following questions serve only for the purpose of registration for the „Žilinský Kumšt III “ HEMA tournament, which will take place on the 25th of July, 2020, in Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina. Hereby, we declare the personal information will be used only for the tournament and will never be misused.