Registrácia

Vážení súťažiaci a súťažiace!

Predkladaný formulár slúži výlučne na registráciu do turnaja „Žilinský Kumšt V“ v HEMA, ktorý sa uskutoční 12. marca 2022, v Športovej hale na Rosinská cesta 4, 01001 Žilina. Čestne prehlasujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom turnaja a nebudú zneužité.

Dear competitor,

The following questions serve only for the purpose of registration for the „Žilinský Kumšt V“ HEMA tournament, which will take place on the 12th of March, 2022, in Športová hala Rosinská cesta 4, 010 01 Žilina. Hereby, we declare the personal information will be used only for the tournament and will never be misused.