Registrácia

Vážení súťažiaci a súťažiace!

Predkladaný formulár slúži výlučne na registráciu do turnaja „Žilinský Kumšt V“ v HEMA, ktorý sa uskutoční 11. marca 2023, v Športovej hale mesta Žilina ( Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina ). Čestne prehlasujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom turnaja a nebudú zneužité.

Dear competitor,

The following questions serve only for the purpose of registration for the „Žilinský Kumšt V“ HEMA tournament, which will take place on the 11th of March, 2023, in Športová hala mesta Žilina ( Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina ). Hereby, we declare the personal information will be used only for the tournament and will never be misused.