Registrácia

Vážení súťažiaci a súťažiace!

Predkladaný formulár slúži výlučne na registráciu do turnaja „Žilinský Kumšt IV“ v HEMA, ktorý sa uskutoční 24. júla 2021, v Športovej hale V. Javorku, Hliny V, 010 01 Žilina. Čestne prehlasujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom turnaja a nebudú zneužité.

Dear competitor,

The following questions serve only for the purpose of registration for the „Žilinský Kumšt IV“ HEMA tournament, which will take place on the 24th of July, 2021, in Športová hala V. Javorku, Hliny V, 010 01 Žilina. Hereby, we declare the personal information will be used only for the tournament and will never be misused.