obr

Dobová hygiena


Našou rekonštrukciou dobovej hygieny sa snažíme ukázať, ako to v stredoveku prebiehalo a vyzeralo v kúpeli, čo mali, a čo používali pri hygiene. Pravdaže, dovoliť si ho vtedy mohli len tí bohatší. Chudobným musela stačiť rieka.


Medzi najstaršie zmienky o kúpeľoch patria zápisy z 13. Storočia. Zaujímavosťou je, že zo začiatku bolo toto remeslo odsudzované a nemalo dobrú povesť. Ale v roku 1406 vydal český kráľ Váslav IV. Privilégium, ktoré toto povolanie postavilo na úroveň s ostatnými remeslami.Prírodné zdroje využívané v kúpeľoch: Ľudia v stredoveku si samozrejme museli vyrábať mydlá, oleje, šampóny sami. Využívali rôzne prírodné zdroje či už kvety, plody, živočíšne produkty z ktorých sa tieto produkty vyrábali. V našich rekonštrukciách dobovej hygieny teda môžete vidieť aj sami niektoré tieto produkty, ktorý náš cech vďaka rôznym historickým doloženým podkladom môže vyrobiť a priblížiť verejnosti.


Rekonštrukcia dobového vybavenia:

Vďaka historickým prameňom máme podklady a obrázkovú dokumentáciu vecí, ktoré spracovali aj naši umelecký kováči alebo stolári. Sú to rôzne nožnice, kliešte, britvy, hrebene, drevené kade na kúpeľ či vedrá a pod.


Naše ciele:
Ponúkame:
obr