obr
Rastislav Brièkovský
 • Meno a priezvisko:
 • Ing. Martin Tvarožek

 • Pozícia/špecializácia v cechu:
 • veliteľ

 • Ovladá boj so zbraňou:
 • meč, luk, palné zbrane, sekera, štít a meč,
  halapartňa, v podstate všetko čo sa v skupine nachádza

 • Dátum narodenia:
 • 07. 08. 1985

 • Záujmy:
 • automobilizmus, rafting, práce všeho druhu :-D

 • Niečo o sebe:
 • mám rád šerm a všetko čo s tým súvisí

 • Ako si sa dostal k cechu:
 • cez web, ale to už bolo dáááávno

 • Čo ťa tam najviac baví:
 • šerm so zbraňmi, organizácia, akcie, vystúpenia  obr