obr
Rastislav Brièkovský
 • Meno a priezvisko:
 • Rastislav Bričkovský

 • Ovladá boj so zbraňou:
 • Jedenapolručný meč , Luk, Palné zbrane

 • Záujmy:
 • cechu - História a všetko čo s ňou súvisí:
  staré výrobné postupy a technológie
  Mimo neho – Beletria, modelárstvo , heraldika

 • Ako si sa dostal k cechu:
 • Bolo to dávno pradávno. Písal sa rok 1995, ked som prvý raz pričuchol k šermu ako divák. Časom prišlo rozhodnutie či by sme to neskúsili v praxi s bratom , Jarom Matejkom a ďalšími rovnako strelenými sme v roku 1997 založili Bludných rytierov. Jedného dňa v roku 1999 som zistil že v Žiline funguje skupina historického šermu potulný rytieri , Celebnilu, tak som sa k nim prikmotril. V roku 2002 došlo k rozpadu skupiny a tak okolnosťami prinútený spolu s „Rambom“ , „Pitom“ , „Cepom “ a „Šutrom “ sme založili cech Terra de Selinan

 • Čo ťa tam najviac baví:
 • Družnosť, spolupatričnosť ,akcie ,vystúpenia a neopakovateľná atmosféra pri nich . Robíme to s radosťou podľa hesla cechu Terra de Selinan : „ad memoriam gloriae antique “ na pamiatku starých časov.  obr