obr
2%

Ďakujeme, že uvažujete o darovaní 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.
Aby sme Vám tento Váš šľachetný čin zjednodušili, pripravili sme pre Vás jednoduché návody pri rôznych pracovných pomeroch.


DOKUMENTY:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Postup pre poukazovanie 2 % z dane z príjmu fyzických osôb (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Postup pre poukazovanie 2 % z dane fyzických osôb, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov.

Postup pre poukazovanie 1,0 % z dane právnických osôb (PO).

obr